CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

mandag 8. mars 2010

Dikt om vårenEin ser ein skikkelse dukke opp,

og det er ingen som seier stopp.

Menneska gled seg over dette,

og folk er langt frå mette.


Med denne skikkelsen kommer vårens lys og varme,

ingen føler dette som harme.

No forsvann vårt kvite slør,

og dette bedrar folket sitt humør.


Det grøne dukkar igjen opp for oss,

det er no ingen grunn til å sloss.

Med desse siste setningane avslutt eg,

våren vil kjem, sjølv om den kanskje er treg

mandag 8. februar 2010

Sjangervalg(nynorsk)

I denne bloggoppgåva har vi fått i oppgåva å velje to skriftlege sjangrar.

Dette er eit litt vanskelegg val. Det kan også ha mykje å seie for korleis vidare tentamen og eksamen går. Men eit naturleg førsteval for meg er artikkel. Dette fordi eg har skrive en del tekster på denne skriveforma, og fordi eg kjenner at eg er betre i denne skriveforma enn i mykje anna. Eg kjenner også at artikkelforma har noen betre retningslinjer for skriveforma enn det mange andre har. Ein skal skrive objektivt, og ein slippar å tenkje på skildringar, metaforar etc. Derfor valte eg artikkel.

Den andre skriftlege sjangrane eg har valt, er essay. Dette fordi eg har litt erfaring med dette tidlegare. Eg føler heller ikkje at essay er ein så utfordrande tekst. Kvart fall når det kjem til reglar for teksten. Som til dømes i novelle, må ein ha kort handlingsreferat, få hovudpersonar etc. Så med dette i tankane vil eg nok fordyre meg i artikkel og essay skriveforma.


http://patrickeriksson.blogspot.com/2010/01/sjangervalg.html

søndag 7. februar 2010

”samarbeids-skrivedag”

Bloggoppgaven denne gang er om vår ”samarbeids-skrivedag” forrige uke.

Jeg følte at jeg fikk et greit utbytte av denne samarbeidsskrivedagen. Man fikk da gjort klart et første utkast noen dager før andre utkastet skulle skrives og leveres. Noe som gjør at man kanskje får et annet syn på teksten. Dette fordi det alltid er noen setninger som er litt rare, som man da ser lettere etter noen dager pause. Jeg endret faktisk ganske mye etter dette samarbeidet med andre. Dette fordi jeg fikk noen gode tilbakemeldinger, og fordi jeg fikk andre ideer av de andres tekster. Den ble nok ganske mye bedre også. Dette hadde nok også noe med at første utkastet ikke var særlig gjennomtenkt og bra. Jeg burde kanskje skrevet et enda bedre og gjennomtenkt første utkast før norsk-dagen kom. Da kunne jeg spisset teksten min enda bedre.

Jeg synes selve dagen var greit satt opp. Synes det var en god ide og først gå i gjennom hva som er kjennetegnene med essay(for min del), og deretter lese opp tekstene for hverandre. Da visste vi hva vi skulle se etter. Altså alt i alt også en ny god plan for en fremtidig skrivedag. Både det å ha to skrivedager og denne versjonen synes jeg er smart:)

søndag 24. januar 2010

Vi går videre

Verden er som en døende oppblåst ballong. Luften bare siger ut, og den blir mindre og mindre. Samfunnet, teknologien, økonomien, har vært med på å forme denne verden vi lever i dag. I dag er det ingen steder å gjemme seg. Alle steder har mobil, nesten alle har internett, ingen steder er uberørt, ingen steder er for vanskelig å komme til. Men med dette i tankene, hvorfor er det allikevel stor avstand mellom noen land. Det er ikke alle som nyter at verden blir mindre. Det er ikke alle som får et utbytte av vår store teknologi. Det er faktisk noen som får det verre av slike ting. CO2 utslippene er med på å prege verden i dag. Og det ikke mot det bedre. Dermed må vi bruke denne innskrumpingen til noe positivt. Dette må vi gjøre ved å samarbeide globalt. Tenke fremover, mot ny teknologi, og en bedre hverdag. I det man kaller en globalisert verden.

mandag 18. januar 2010

Analyse "ord om å holde ut"


Diktet ”ord om å holde ut” er skrevet av Tore Elias Hoel. Hoel er en kjent lektor, lyriker og ungdomsbok forfatter fra Norge. Hoel har skrevet mange bøker og diktsamlinger. Han vant i 2003 blix-prisen. ”Ord om å holde ut” er hentet fra diktsamlingen ”å fange en hval”. Denne diktsamlingen ble utgitt i 1979.

Det som først kommer opp når jeg leste diktet, var bare at Hoel hadde skrevet et faktabasert dikt. Da om at man har flere ord for fjell enn for å holde ut. Men etter hvert som jeg tenkte litt er nok tema mer om hvordan samfunnet har blitt den siste tiden. Man har et veldig stort fokus i dag på krig og strategi. For eksempel i Irak. Men tenker ikke så mye på hvordan befolkningen har det i Irak. Man tenker heller på hvordan USA skal lykkes i det de har surret seg inn i der nede. Han vil vel ta opp dette med at man må tenke litt på hvordan ofre skal holde ut under slike omstendigheter. Han skriver nok litt for generelt de svake i samfunnet og. For eksempel uteliggere etc.

Et sentralt virkemiddel i denne teksten er de retoriske spørsmålene han har med. For eks ”hvor mange ord har vi om å holde ut?”. Dette gir teksten en litt annen vri. Man begynner kanskje å tenke litt selv. Han bruker også korte og enkle setninger. Noe som får oss til å skjønne budskapet lettere. Det er et ganske klart budskap. Noe rim eller noen spesielt struktur har han ikke brukt.

Informasjon om Hoel:

http://no.wikipedia.org/wiki/Tore_Elias_Hoel

søndag 17. januar 2010

Sjangervalg

I denne bloggoppgaven har vi fått i oppgave å velge mellom to skriftlige sjangre.

Dette er et litt vanskelig valg. Det kan også ha mye å si for hvordan videre tentamen og eksamen går.
Men et naturlig førstevalg for meg er artikkel. Dette fordi jeg har skrevet en del tekster på denne skrivemåten, og fordi jeg føler jeg er bedre i dette enn i mye annet. Jeg føler også at artikkelformen har noen bedre og lettere retningslinjer for skrivemåten, enn det mye annet har. Man skal skrive objektivt, og man slipper å tenke på skildringer, metaforer etc. Derfor valgte jeg artikkel.
Den andre skriftlige sjangeren jeg har valgt, er essay. Dette fordi jeg har litt erfaring med dette fra tidligere. Jeg føler heller ikke at essay er en så utfordrende tekst, når det kommer til regler for teksten. For eksempel i novelleformen må man ha med kort handlingsreferat, få personer etc. Så med dette i tankene vil nok jeg fordype meg i artikkel og essay skrivemåten.

søndag 20. desember 2009

Oppsummering tentamen


Denne uken skulle vi først skrive litt om hvordan vi likte eller ikke likte å dele tentamen i to deler. Så litt om hvilke endringer vi gjorde på den foregående skrivedagen.

Når det kommer til den todelte tentamen, synes jeg det var en god måte å gjøre det på. Dette fordi vi får muligheten til å få en litt bedre karakter, og fordi vi blir mer klar over hvilke egentlige feil vi gjør til neste gang vi skal skrive. Dette fordi vi nesten er nødt til å prøve å rette opp i disse feilene. Da blir man flinkere. Når man bruker en slik metode, vil også læreren kunne se hvem som er ivrige i faget. Dette vil man kunne se ut i fra hvor mye som har blitt endret osv.Men gode tilbakemeldinger er viktig når det kommer til denne ordningen. Men hvis de er gode, ligger det meste til grunn. Dette er da noe av grunnen til at jeg synes vi skal fortsette med dette.

De viktigste endringene jeg gjorde i teksten var kanskje det å ta bort de siste setningene i teksten. Dette for å få slutten åpen og litt mer spennende. Jeg prøvde også å rette skrivefeil. I tillegg gikk jeg jo selvfølgelig gjennom teksten flere ganger å så om det var noen muligheter for endring. Dette var egentlig det jeg drev med. Jeg synes teksten ble bedre etter opprettingen. Man kom på litt andre ting osv. Det som kanskje var litt vanskelig var det at man ikke husket så godt hva man hadde skrevet. Siden det var så lenge siden man hadde skrevet den. Men det kom man ganske fort inn igjen i. Utenom dette er det ikke mer å si.

Bildet hentet fra: http://search.creativecommons.org/#